O firmie  |  Aktualności  |  Oferta  |  Dokumenty  |  Ustawy  |  Kontakt  |  Osiągnięcia  |  WSPÓLNOTY  | 

Strona wymaga wtyczki Flash

Aby poprawnie wyświetlić stronę, uruchom obsługę JavaScript i plugin Adobe Flash Player.

Pobierz wtyczkę Flash Player
polski |  deutsch
katalog stron

Oferta


DOBRE ZARZĄDZANIE

Dobre zarządzanie to ciągła obecność zarządcy. Aktywność. Nie chodzi o zwołanie zebrania raz na rok i przekazanie mało czytelnych tabelek. Zarządca analizuje stan nieruchomości, określa jej potrzeby remontowe, możliwości finansowe właścicieli mieszkań i szuka nowych źródeł dochodów oraz oszczędności. We wszystkich wspólnotach, którymi zarządzamy właściciele płacą mniej na utrzymanie bieżące niż u poprzedniego zarządcy. Każda wspólnota zbiera pieniądze na funduszu remontowym. Fundusz remontowy jest najważniejszy. Właściciele płacą również mniejsze wynagrodzenie zarządcy. Otrzymują czytelne rozliczenia a wszystkie składniki opłat są wyjaśnione.

Wiele wspólnot wciąż boryka się problemami z przeszłości. Źle obliczone udziały, brak wpłat czynszu za użytkowany strych, niesprawiedliwe rozliczanie mediów. Problemy i straty rosną gdy zarządca nie rozwiązuje problemów. Zarządca musi być aktywny. W ramach wynagrodzenia oferujemy obsługę prawną wspólnoty. Wspólnota nie poniesie dodatkowych kosztów w sytuacji spraw sądowych.


PLAN ZARZĄDZANIA

Każda wspólnota otrzyma plan zarządzania- spis stanu nieruchomości, analizę jej budżetu, oraz propozycje rozwoju nieruchomości. Dobry plan to mniejsze wydatki w przyszłości. To właściwie przygotowuje właścicieli do remontów w miejsce informacji o konieczności jednorazowej wpłaty.


MOTYWACJA

Zaletą firmy takiej jak nasza, jest pełna determinacja w realizacji celów. Zaczynamy działalność i tylko od nas zależy czy zechcą Państwo korzystać z naszych usług.

Duże administracje popadają w rutynę i nie odczuwają straty gdy kilka wspólnot zrezygnuje z ich usług, gdyż zarządzają kilkoma setkami nieruchomości. My nie chcemy stracić żadnego klienta.


JAK ZMIENIĆ ZARZĄDCĘ WSPÓLNOTY

 1. Właściciele lokali posiadający przynajmniej 10 % udziałów w nieruchomości składają do obecnego zarządcy wniosek o zwołanie zebrania nadzwyczajnego wspólnoty mieszkaniowej w trybie art. 31 pkt b. ustawy o własności lokali.

  art. 31 ustawy o własności lokali: zebrania właścicieli zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących conajmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę (...).

   
 2. Na wniosku należy podać przewidywany porządek obrad.

  •  odwołanie zarządcy/zarządu nieruchomości wspólnej
  •  powołanie zarządu/zarządcy nieruchomości wspólnej
  •  Na wniosku należy zaznaczyć, iż konieczna jest obecność notariusza w celu protokołowania uchwały.


 3. Należy zadbać by na zebranie przyszli właściciele posiadający przynajmniej 50 % udziałów. W sytuacji gdy właściciel nie może być obecny na zebraniu może udzielić pełnomocnictwa innemu właścicielowi do głosowania nad odwołaniem i powołaniem zarządu. Wystarczy zwykłe pisemne pełnomocnictwo.

  •  Gdy na zebraniu obecni są właściciele posiadający przynajmniej 50 % udziałów, mogą oni podjąć skuteczną uchwałę.