O firmie  |  Aktualności  |  Oferta  |  Dokumenty  |  Ustawy  |  Kontakt  |  Osiągnięcia  |  WSPÓLNOTY  | 

Strona wymaga wtyczki Flash

Aby poprawnie wyświetlić stronę, uruchom obsługę JavaScript i plugin Adobe Flash Player.

Pobierz wtyczkę Flash Player
polski |  deutsch
katalog stron

Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 7

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ 

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego, co w efekcie spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia mieszkańców zamieszkujących budynek i mieszkańców miasta Jelenia Góra. 

Wartość projektu: 275 888,04 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 173 569,84 zł 

 

Okres realizacji: IX 2016 – XII 2017

 

------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/1-2017

Dotyczy: Roboty budowlane termomodernizacyjne